2132

Raportimet ne total

876

Te zgjidhura

42

Jane Derguar ne Prokurori

366

Ne shqyrtim

821

Te refuzuara

11 dite

Koha mesatare e zgjidhjes