1605

Raportimet ne total

371

Te zgjidhura

2

Jane Derguar ne Prokurori

26

Ne shqyrtim

1206

Te refuzuara

5 dite

Koha mesatare e zgjidhjes