246

Raportimet ne total

81

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

11

Ne shqyrtim

153

Te refuzuara

7 dite

Koha mesatare e zgjidhjes