1456

Raportimet ne total

1

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

1448

Te refuzuara

0 dite

Koha mesatare e zgjidhjes