1446

Raportimet ne total

605

Te zgjidhura

34

Jane Derguar ne Prokurori

18

Ne shqyrtim

787

Te refuzuara

8 dite

Koha mesatare e zgjidhjes