26

Raportimet ne total

22

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

1

Ne shqyrtim

0

Te refuzuara

59 dite

Koha mesatare e zgjidhjes