23

Raportimet ne total

20

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

2

Te refuzuara

13 dite

Koha mesatare e zgjidhjes