17

Raportimet ne total

13

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

0

Te refuzuara

66 dite

Koha mesatare e zgjidhjes