19

Raportimet ne total

19

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

0

Te refuzuara

68 dite

Koha mesatare e zgjidhjes