37

Raportimet ne total

21

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

0

Te refuzuara

39 dite

Koha mesatare e zgjidhjes