109

Raportimet ne total

96

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

1

Ne shqyrtim

1

Te refuzuara

62 dite

Koha mesatare e zgjidhjes