50

Raportimet ne total

42

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

1

Ne shqyrtim

4

Te refuzuara

13 dite

Koha mesatare e zgjidhjes