238

Raportimet ne total

184

Te zgjidhura

2

Jane Derguar ne Prokurori

7

Ne shqyrtim

4

Te refuzuara

49 dite

Koha mesatare e zgjidhjes