71

Raportimet ne total

38

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

10

Ne shqyrtim

0

Te refuzuara

47 dite

Koha mesatare e zgjidhjes