158

Raportimet ne total

34

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

41

Ne shqyrtim

6

Te refuzuara

43 dite

Koha mesatare e zgjidhjes