18

Raportimet ne total

15

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

1

Te refuzuara

233 dite

Koha mesatare e zgjidhjes