14

Raportimet ne total

11

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

2

Ne shqyrtim

1

Te refuzuara

182 dite

Koha mesatare e zgjidhjes