26

Raportimet ne total

14

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

2

Ne shqyrtim

9

Te refuzuara

144 dite

Koha mesatare e zgjidhjes