128

Raportimet ne total

14

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

3

Te refuzuara

38 dite

Koha mesatare e zgjidhjes