46

Raportimet ne total

35

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

1

Ne shqyrtim

6

Te refuzuara

211 dite

Koha mesatare e zgjidhjes