39

Raportimet ne total

29

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

3

Ne shqyrtim

2

Te refuzuara

199 dite

Koha mesatare e zgjidhjes