12

Raportimet ne total

3

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

1

Te refuzuara

64 dite

Koha mesatare e zgjidhjes