19

Raportimet ne total

0

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

1

Te refuzuara

0 dite

Koha mesatare e zgjidhjes