24

Raportimet ne total

8

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

0

Te refuzuara

126 dite

Koha mesatare e zgjidhjes