0

Raportimet ne total

Te zgjidhura

Jane Derguar ne Prokurori

Ne shqyrtim

Te refuzuara

dite

Koha mesatare e zgjidhjes