136

Raportimet ne total

31

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

0

Ne shqyrtim

105

Te refuzuara

0 dite

Koha mesatare e zgjidhjes