798

Raportimet ne total

579

Te zgjidhura

1

Jane Derguar ne Prokurori

48

Ne shqyrtim

160

Te refuzuara

38 dite

Koha mesatare e zgjidhjes