2325

Raportimet ne total

961

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

401

Ne shqyrtim

962

Te refuzuara

28 dite

Koha mesatare e zgjidhjes