197

Raportimet ne total

87

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

6

Ne shqyrtim

93

Te refuzuara

45 dite

Koha mesatare e zgjidhjes