250

Raportimet ne total

80

Te zgjidhura

0

Jane Derguar ne Prokurori

1

Ne shqyrtim

87

Te refuzuara

10 dite

Koha mesatare e zgjidhjes