713

Raportimet ne total

523

Te zgjidhura

2

Jane Derguar ne Prokurori

14

Ne shqyrtim

174

Te refuzuara

14 dite

Koha mesatare e zgjidhjes