357

Raportimet ne total

186

Te zgjidhura

1

Jane Derguar ne Prokurori

43

Ne shqyrtim

119

Te refuzuara

32 dite

Koha mesatare e zgjidhjes