1771

Raportimet ne total

1280

Te zgjidhura

3

Jane Derguar ne Prokurori

17

Ne shqyrtim

470

Te refuzuara

14 dite

Koha mesatare e zgjidhjes