1612

Raportimet ne total

619

Te zgjidhura

8

Jane Derguar ne Prokurori

158

Ne shqyrtim

793

Te refuzuara

10 dite

Koha mesatare e zgjidhjes