615

Vizita gjat ketij viti

0

Vizita ne kete moment

16220

Raportimet ne total

6911

Te zgjidhura

95

Jane Derguar ne Prokurori

1178

Ne shqyrtim

7424

Te refuzuara

18 dite

Koha mesatare e zgjidhjes