14350

Vizita gjat ketij viti

0

Vizita ne kete moment

15604

Raportimet ne total

6754

Te zgjidhura

95

Jane Derguar ne Prokurori

1189

Ne shqyrtim

7028

Te refuzuara

18 dite

Koha mesatare e zgjidhjes