12628

Vizita gjat ketij viti

0

Vizita ne kete moment

14752

Raportimet

6519

Te zgjidhura

5

Jane Derguar ne Prokurori

1152

Ne shqyrtim

6585

Te refuzuara

17 dite

Koha mesatare e zgjidhjes